Rehberlik ve Danışmanlık

Sosyal Beceri Eğitiminin Özürlü Çocuğun Sosyal Uyumuna Etkisi

Sosyal Beceri Eğitiminin Özürlü Çocuğun Sosyal Uyumuna Etkisi

Sosyal beceriler oldukça geniş bir alan kapsamaktadır. Sosyal beceriler
çeşitli yaklaşımlara göre gruplandırılabilir.

Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar çoğu sosyal
becerilerde yetersizlik gösterirler. Dolayısıyla bu çocukların eğitiminde bu
becerilerin öğretimine önem vermek gerekmektedir.

Son yıllarda çocukların sosyal becerilerindeki durumlarının
belirlenmesi ve bu becerilerin öğretimine ilişkin öğretmenlere ve ailelere
yönelik çeşitli envanterler ve yazılı kaynaklar geliştirilmeye başlanmıştır.
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
tarafından 1996 yılında öğretmenler ve aileler için ayrı ayrı yayınlanan
“İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi” el kitapları bu konudaki
önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Ancak burada şu noktanın altını çizmek gerekiyor. Sosyal beceriler
akademik konuların öğretiminden farklı öğretim yöntem ve stratejilerini
gerektirmektedir.Bu beceriler yaparak, yaşanılarak öğrenilir.Her konuda
olduğu gibi bu konuda da öğretmen etkili bir modeldir.

Öğretmenin çocukta duygu ve davranış bozukluğuna neden olan tüm
etmenleri ( bunların ne olduğunu bilse bile) iyileştirebilmesi yada kontrol
altına alabilmesi beklenemez.Örneğin okuldan önce ya da sonraki dönemlerde
çocuk suça eğilimli arkadaşlar edinmişse, öğretmen bu konuda ne yapabilir?
Ya da çocuk olumsuz ev koşullarından geliyorsa, öğretmen bu koşulları bir
çırpıda nasıl düzeltebilir?

Geçmişte olan olmuştur.Öğretmen bugüne ve geleceğe bakmalı dikkatini ve
enerjisini bugün ve gelecekte yapabilecekleri üzerinde
yoğunlaştırmalıdır.Her şeyden önce sınıf ortamında sevgi ve güven
duygularını egemen kılmalıdır.Sınıfında çocukların uygun davranışlar
edinmelerini kolaylaştırıcı ortamların mimarı olmalıdır.

Kuşkusuz öğretmenin etkisi sınıfla sınırlı değildir. Öğretmenler
çocukların gelişiminde kilit rol oynayan insanların başında yer almaktadır
Öğretmen çocuğun ailesi ile ilişki kurarak, gerektiğinde okul ya da
bulunduğu bölgede psikolojik hizmetler sunan kişi ya da kurumlarla ilişki
urarak etki alanını daha da genişletebilir.

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Duyu ve davranış bozukluğu olan çocuklar sıklıkla başkalarıyla ağız
dalaşına girerler, dövüşürler. Çünkü sinirlendirici ya da tahrik edici olay
yada durumları boşa çıkartabilecek ya da başedebilecek yeterli sosyal
becerilere sahip değildirler.

İnsanı sinirlendirici durumlar; hafif bir küçümseyici tavır, bir isteğin
yada ricanın yerine getirilmemesi, bir engellenme durumu olabilir. Çoğu
normal çocuk bu gibi davranış ya da durumlarla karşılaştığında gülüp geçer
ya da önemsemez. Dolayısıyla bu çocuklara bu gibi durumlarda ne gibi uygun
alternatif tepkilerde bulunulabileceklerinin öğretilmesi gerekir.

Sosyal Beceriler
1.İlişkiyi Başlatma ve Sürdürme Becerileri
-Dinleme
-Konuşmayı başlatma
-Konuşmayı sürdürme
-Soru sorma
-Teşekkür etme
-Kendini tanıtma
-Başkalarını tanıtma
-İltifat etme
-Yardım isteme
-Bir gruba katılma
-Yönerge verme
-Yönergelere uyma
-Özür dileme
-İkna etme
2.Grupla Bir İşi Yürütme Becerisi
-Grupta iş bölümüne uyma
-Grupta sorumluluğunu yerine getirme
-Başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma
3.Duygulara Yönelik Beceriler
-Kendi duygularını anlama
-Duygularını ifade etme
-Başkalarının duygularını anlama
-Karşı tarafın kızgınlığı ile başa çıkma
-Sevgiyi,iyi duyguları ifade etme
-Korku ile başa çıkma
-Kendini ödüllendirme
4.Saldırgan Davranışlarla Başa Çıkmaya Yönelik Beceriler
-İzin isteme
-Paylaşma
-Başkalarına yardım etme
-Uzlaşma
-Kızgınlığı kontrol etme
-Hakkını koruma, savunma
-Alay etmeyle başa çıkma
-Kavgadan uzak durma
5.Stres Durumlarıyla Başa Çıkma Becerisi
-Başarısız olunan bir durumla başa çıkma
-Grup baskısıyla başa çıkma
-Utanılan bir durumla başa çıkma
-Yalnız bırakılma ile başa çıkma
6.Plan Yapma ve Problem Çözme Becerileri
-Ne yapacağına karar verme
-Problemin (nedenini) araştırma
-Amaç oluşturma
-Bilgi toplama
-Karar verme
Bir işe yoğunlaşma

Kaynak:A.Ü. Yay.

İlgili Makaleler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close