ÖĞRETMEN DÖKÜMANLARI

Özürlülerde Matematik Öğretimi

Özürlülerde Matematik Öğretimi

Çevre , kısmen matematiksel kanunlara uygun olarak tasvir edilir.Bu nedenle, temel matematiksel bilgiler zeka özürlü insanların yaşadıkları çevrede, bir taraftan daha rahat hareket etmelerini kolaylaştırıcı, diğer taraftan da yaşam mücadelesinde kendilerine olan güvenlerini arttırıcı rol oynar.
Objektif, mantıklı ve doğru davranışlar ve düşünceler aracılığıyla matematik dersinde kavramlar ve diziler geliştirilir.Çocukların aktif olarak konuşmaları ve konuşulanları anlamaları, matematik problemlerini kavramalarına yardımcı olur.
Matematik dersindeki kavramların zeka özürlü çocuklar tarafından iyice algılanması için, bu kavramların şahıs, resim, çizim gibi çeşitli objeleri içermeleri ve eğitici tarafından sık sık tekrarlanmaları gerekir.

a)Çevreden ve eşyalardan yararlanmada deneyimler edinmek

Çevre ile deneyimler edinmek.(Bir alanı doldurup boşaltmak, asansöre binmek, bir bardağı doldurup boşaltmak, otobüse binip inmek.)
Çevre ile ilgili kavramları kullanmak.(Doldurmak, boşaltmak, dolu, boş, uzun, kısa, küçük,…gibi.)
Çevreye uyum sağlamak.(Kapıya doğru gitmek, sağa-sola, ileri-geri gitmek, saklanılan nesneleri bulmak.Bunun için alanlar sembollerle gösterilir.)
Çevreyi düzenlemek.(Oyun, jimnastik, çalışma vb. alanları gerekli biçimde düzenlemek, gerekli araç-gereci hazırlamak.)

b)Çoklukları, miktarları öğrenmek

Elemanları bir araya getirerek küme yapmak.(Oyuncakları bir köşeye toplamak, çalışma materyalini toplamak.)
Yerlerinin değiştirilmesi halinde kümelerin sayısında bir değişme olamayacağını öğrenmek.(Bir miktar meyve sepetten tabağa, oradan kovaya konulursa, miktar değişmez.Öğrenciler, sınıftan jimnastik salonuna geçerlerse sayı yine aynı kalır.)
Kümelerin elemanlarını ayırmak sonra tekrar bir araya getirmek.(Çekmeceden oyuncakları alıp oynamak, sonra tekrar çekmeceye koymak.Teneffüste çocukların hepsi sınıfı terk eder, sonra tekrar sınıfa gelirler.)
Kümeleri daha küçük kümelere ayırmak, sonra tekrar bir araya getirmek.(Bir sınıftaki öğrenciler üç gruba ayrılır.Bir grup müzik dinler, bir grup spor yapar, diğer bir grup ise oyun oynar.Sonra hepsi yeniden bir araya gelir.)
Farklı kümeleri yeni kümelerle birleştirmek.(Değişik paketlerdeki boncuklar bir çanakta karıştırılır, değişik torbalardaki değişik meyveler bir tepsiye konulur.)

c)Kümeleri ayırmak, gruplandırmak

Kümeleri, elemanların işlevlerine göre gruplandırmak.(Oyuncaklar içinden arabaları bir kutuya, atları diğer bir kutuya koymak.Servis takımından bıçakları, kaşıkları, çatalları ayırmak.)
Elemanları biçimlerine göre küme haline getirmek.(Bütün toplar bir kutuya, uzun kalemler diğer bir kutuya konulur.Böylece uzun , kısa, geniş, dar, yuvarlak, köşeli vb. biçimsel kavramların kullanılması sağlanır.)
Elemanları büyüklüklerine göre gruplandırmak.
Elemanları renklerine göre gruplandırmak.
Elemanları diğer özelliklerine göre gruplandırmak.(Sıcaklık, koku, lezzet gibi.)
Elemanları ortak özelliklerine göre gruplandırmak.(Çeşitli oyuncaklar arasından sarı uçağı seçmek.Söz konusu olan, isim ve renk kriteridir.)
Elemanları genel ve ortak özelliklerine göre gruplandırmak.(Yazı yazmaya yarayan elemanlar; kurşunkalem, dolma kalem, tükenmez kalem, boya kalemi.Kesmeye yarayan elemanlar; bıçak, makas, testere.İnsanın giyebileceği malzemeler; atlet, gömlek, pantolon, ceket, palto, çorap vb.)

d)Kümeleri karşılaştırmak

Kümeleri kalite özellikleri açısından karşılaştırmak.(Yeşil ile kırmızı elma, beyaz ile sarı tebeşir.)Karşılaştırma için en az iki küme olması gerekir.
Kümeleri sayısal değerleri açısından karşılaştırmak.(En azından iki ayrı kümeden hangisinin daha az veya daha çok olduğunu tahmin etmek.Burada az, çok, daha az, daha çok gibi kavramlar kullanılır.)

e)Kümeleri değiştirmek

Kümeleri çoğaltmak.
Kümeleri azaltmak.
Kümeleri eşit ve eşit olmayan alt kümelere ayırmak.

f)Sayısal konuşmayı öğrenmek

Sayısal kelimeleri, dizileri kavramak ve konuşmak.(Şarkı, oyun, hikaye gibi vesilelerle sayısal kelimelerin kavranması sağlanır.Bir , iki, üç gibi.)

g)Sayıları okumak ve yazmak

Tek rakamları okumak ve yazmak
Birden fazla rakamları okumak ve yazmak.

h)Kümeleri, rakamları ve on’lu sayıları ifade etmek

Kümeleri parçalara ayırmak(Yarım, çeyrek vb. kavramları pekiştirmek ve geliştirmek.)
Kümeleri karşılaştırmak.(Büyük, küçük, eşit gibi kavramları pekiştirmek.)
Kümeleri tamamlamak veya azaltmak.(Toplama, çıkarma.)
Kümeleri birleştirmek.(Çeşitli şekillerde toplama işlemi.)

i)Karmaşık rakam ve sayıları anlamak

10’dan büyük sayıları saymak.
10’arlı gruplar oluşturmak.
10’dan büyük sayı kavramını öğrenmek.
Sayıları geliştirmek.
10’dan büyük sayıların hesabını yapmak.

j)Parayı öğrenmek

Bozuk ve kağıt parayı tanımak.
Bozuk ve kağıt paranın değerini öğrenmek.
Para bozmayı öğrenmek.
Para miktarını söylemek.
Para harcamasını öğrenmek.

k)Ölçüleri öğrenmek

Uzunluk ölçülerini bilmek ve kullanabilmek.(Metre, santimetre, milimetre vb.)
Yüzey biçimlerini ve ölçülerini kavramak.(Çeşitli yüzey biçimlerini, dikdörtgen, üçgen, kare, büyük ve küçük alanlar, metrekare, santimetrekare,…)
Hacim ölçülerini kavramak.(Litre, metreküp, santimetreküp gibi.Bunları karşılaştırabilmek.)
Ağırlık ölçülerini bilmek ve tartabilmek.(Kilogram, gram.Ayrıca ağır, hafif gibi kavramları karşılaştırabilmek.)

İlgili Makaleler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close