Rehberlik ve Danışmanlık

Öğrencilerin sevdiği ve sevmediği öğretmen tipi

ÖĞRENCİLERİN SEVDİĞİ ÖĞRETMEN TİPİ

1- Öğretmen demokratik,hoşgörülü ve anlayışlıdır.
2- Diyaloga yanaşır.
3- Öğrencilerine, problemlerinin çözümünde yardımcı olur.
4- Öğrencilerine arkadaş gibi davranır.
5- Neşeli,ilgi çekici ve kültürlüdür.
6- Güven verici bir kişiliğe sahiptir.
7- Her bir öğrencisinin ilgi,yetenek ve kişilik özelliğini tanır,ona göre davranır.
8- Öğrencileri arasında ayrım yapmaz.
9- Tertipli ve düzenlidir.
10- Davranışlarında tutarsızlık yoktur,birgün ak dediğine diğer gün kara demez.
11- Dürüst ve içtendir,yapmacık davranışlardan uzaktır.
12- Eğitim-öğretim yöntemlerini iyi bilir ve bunları uygular.
13- Devamlı kendini yeniler,geliştirir.
14- Öğrencilerinin duygu ve düşüncelerine önem verir,onlara güvenir.
15- Eleştiriye açıktır ve buna teşvik eder.
16- Dersine ve konusuna egemendir.
17- Öğrenciyi derste edilgenlikten ziyade etken olmaya yöneltir.

ÖĞRENCİLERİN SEVMEDİĞİ ÖĞRETMEN TİPİ

1- Öğrencilere otoriter davranır.
2- Öğrencilerine kalabalık okul ve sınıf ortamında umursamaz davranan.
3- Dersine yeterince hakim değildir (dersi ve konusuyla ilgili bilgi yetersizliği vardır).
4- Öğrencileri arasında ayrım yapar.
5- Öğrencilerle işbirliğine gitmez.
6- Öğrencilerine sevgi göstermez,anlayışlı değildir.
7- Öğrencilerine çocuklarmış gibi davranır.
8- Öğrencilerin görüş ve düşüncelerine önem vermez.
9- Eleştiriye tahammülü yoktur.
10- Değerlendirmelerinde tarafsız kalmaz.
11- Dersini yürütebilmek için sık sık cezalandırmaktan, kırık not vermekten, dayaktan söz eder.
12- Öğrenciler derste anlamadan ziyade ezberciliğe yönelir.
13- Öğrencilerini sık sık azarlar ve onlarla alay eder.
Bu tutum ve davranışların sonucunda öğrenci; o öğretmeni sevmeyecek, dersine çalışmayacak, öğretmeni başkalarına şikayet edecek,ona saygısızlık edecektir.

İlgili Makaleler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close