Dini Bilgiler

Mus’ab Bin Umeyr Kimdir Hayatı

Eshab-ı Kiramın Büyüklerinden künyesi Ebu Muhammed olup, annesi ve babası kureyşin asil ve zengin ailesine mensuptur. Mus’ab Bin Umeyr islamiyetin ilk yıllarında müslüman oldu. Mus’ab Bin Umeyr çocukluğunda putlardan nefret ederdi.Güzelliğinden ve asaletinden dolayı Mekke halkı ona gıpta ile bakardı.Peygamber Efendimiz ” Mekkede Musabdan daha zarif, daha narin, daha güzel kimse yok idi.Saçları kıvrım kıvrım idi.” buyurmuştu. Ailesinin tüm yasaklarına ve baskılarına rağmen islamiyetten vazgeçmemiştir.
Baskılardan dolayı Habeşistana göç etti.Bir müddet kaldıktan sonra tekrar peygamber efendimizin yanına döndü.1. Akabe Biatından sonra Medineliler kendilerine dini öğretici bir öğretmen istediler. Peygamber Efendimiz Mus’ab Bin Umeyri bu vazife için görevlendirdi.Onun sayesinde Medine hızla islamiyete geçti.
Bedir ve Uhud savaşlarında islam sancağını o taşımıştır.Uhud savaşında şehit edildi.Mus’ab Bin Umeyr defnedilirken bir örtü bulunamadığı için otlarla örtülerek defnedildi.

İlgili Makaleler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close