ANLAMLI SÖZLER

Hürriyet ile ilgili özlü sözler

Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir. ATATÜRK
Hürriyet, kanunların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır. MONTESQUİEU
Hürriyete öyle düşkünüm ki, koca Hindistan’ın bir köşesini bana yasak etseler dünyanın tadı kaçar nerdeyse. MONTAİGNE
Sınırsız bir hürriyet düşünülemez, hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir. ATATÜRK
Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlal vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir. ATATÜRK
Aşk uğruna hayatımı verebilirim, hürriyet uğruna ise aşkımı feda edebilirim. ViCTOR HUGO
Hürriyet ağacı, arasıra, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun tabii gübresidir. THOMAS JEFFERSON
Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ıstırap az, baskı altında bir memlekette ise yakınma az, keder çoktur. CARNOT
Ya hür bir millet olarak yaşayalım, ya da ölelim. ABRAHAM LINCOLN
Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır. GOETHE
Düşüncesini anlatma hürriyeti olmadı mı, insanlarda hürriyet yok demektir. VOLTAiRE
Hiçbir şey, insan hayal gücü kadar hür değildir. DAViD HUMED
İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. F. WiLLiAM FARRAR
Hür olmadığı halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur. GOETHE
Tanrı, hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir. DANiEL WEBSTER
Hürriyet, adaletten başka bir şey değildir. VOLNEY
İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur. DOSTOYEVSKi
En hür insan bile efendisiz değildir. SCHiLLER
En güzel hürriyet rüyası hapiste görülür. SCHiLLER
Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi hürriyettir. EPUKUROS
İki türlü hürriyet vardır, yalancı hürriyet: Bir insan istediği her şeyi yapabilir, sahici hürriyet: Bir insan ancak yapması icabeden şeyleri yapar. S. KiNGSLEY
Hürriyete ve insanın kendi üzerinde kurduğu kesin egemenliğe bayılıyorum. DESCARTES
Hürriyetten vazgeçmek bir cürümdür. V. COUSiN
Hürriyetten vazgeçen kimse, insanlık hasretinden, beşeri hak ve vazifelerinden feragat etmiş sayılır. J.J. ROUSSEAU
İnsan hür olarak doğmuştur fakat her yerde zincirlenmiştir. J.J. ROUSSEAU
Hürriyet kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. ŞiBLi
Eğer tamahkar ve doymaz bir karaktere sahipse hür sayılan biri dahi köledir. Asıl hür, köle bile olsa gözü tok ve kanaatkar olan kimsedir. BüNAN B. MUHAMMED

İlgili Makaleler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close