ANLAMLI SÖZLER

Hukuk ile ilgili özlü sözler

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. EMİLE ZOLA

Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. William Godwin

Adalet devletin amacıdır. James Madison

Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir. Alexander Hamilton

Adalet erdemlerin kraliçesidir. Latin Atasözü

Adalet erdemlerin taca sahip olan en şereflisidir. Marcus Tullius Cicero

Adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir. Thrasymachus

Adalet güzeldir, fakat emir’lerde olursa daha güzel olur. HZ. MUHAMMED

Adalet herkese hakkını vermektir. Justinian

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristo

Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. ADDISON

Adalet mahkemelerinin tam bağımsızlığı sınırlı anayasal (devlet) için gerekli bir ilkedir. Alexander Hamilton

Adalet mülkün temelidir. HZ. ÖMER

Adalet mülkün temelidir. Nizamülmülk

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. REFİK HALİD KARAY

Adalet olan yere kim sığınmaz ki. Zhantang

Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır. Edmund Burke

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır. MIREBAU

Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir. Walt Whitman

Adalet, evrenin ruhudur. ÖMER HAYYAM

Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir. Lustinianus

Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir. CHATEUBRIAND

Adalet… Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek. Ulpianus

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED

Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. J.A. FROUDE

Adaletin gecikmesi adaletsizliktir. W. S. LANDOR

Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur. AMYOT

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. JOHN WEBSTER

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. MONTAIGNE

Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi… Eğer mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz. David Hume

Adaletli ol… Merikare

Adaletli olmayı öğren. Vergil

Adaletli sultan, yeryüzünde Allah’ın gölgesi ve mızrağıdır. HAZRETİ MUHAMMED

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. GANDHI

Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. HERAKLEITOS

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. EFLATUN

Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. BACON

Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi altında insanlar genellikle çoğunluğu ikna edinceye kadar beklemek gerektiğine inanırlar. Eğer yasalara karşı gelirlerse, çözümün mevcut kötülükten daha kötü olacağını düşünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi çözüm olarak mevcut kötülükten daha kötüdür. Henry David Thoreau

Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak isteksamimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. Konfüçyüs

Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. CICERO

Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz. Robespierre

Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir. Seneca
Bana öyle geliyor ki, korkusuz bir insanın çıkıp öbür insanlara şu yalın gerçeği öğretmesi kadar devrimci bir davranış olamaz: Sen neysen osun ve hiç bir zaman başka türlü olamayacaksın; senin hayatın budur, hep buydu, hep bu olacaktır. Parası olan çok yaşar; sözünü geçirebilen bir yanlış yapmaz; güçlü olan doğrunun ne olduğuna karar verir. Tarih budur! Ecce historia! Gottfried Benn

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. WILLIAM WATSON

Bir devlet görevlisi veya savcı tarafından, suçu açık bir şekilde tanımlanmadığı sürece evinde arama yapılması ve kişinin tutuklanması çok elimdir ve baskı demektir. Bu tür eylemlere izin verilmemelidir. Virginia Haklar Bildirgesi, 1776

Bir evrensel kanun vardır… Bu adalet kanunudur. Adalet bir milletin hukukunun temel taşıdır. Alexis de Tocqueville

Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir. Hz. Muhammed

Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye başlar. HEYWOOD BRAUN

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. HZ. MUHAMMED

Bizim yaşamımız doğruyu söylemektir: Geciken adalet adaletsizliktir. William Penn

Bu topraklarda ikamet eden kimseler daima ‘writ of habeas corpus’ hakkına ve jüri önünde duruşma haklarına sahip olacaklardır. Northwast Ordinance 13 Temmuz 1787

Bunun adı kardeşlik: ‘Sen ürettin, ben üretmedim; biz dostuz; haydi paylaşalım’, ‘sen bir şeye sahipsin; ben bir şeye sahip değilim; biz kardeşiz; haydi paylaşalım. Frederic Bastiat

Dağıtıcı adaletin keşfedilebilecek ve kabul edilebilecek genel ilkeleri yoktur. Friedrich A. von Hayek

Daha fazla yasa, daha az adalet demektir. Marcus Tullius Cicero

Demokrasi, temsili ve çoğulcu karakteri ile seçmene hesap verilmesini, kamu makamlarının hukuka uymak yükümlülüğünü ve adaletin yansız bir şekilde dağıtılmasını da zorunlu kılar. Kimse hukukun üstünde olamaz. Paris Şartı

Devletin hazinesi adalettir. KONFUÇYUS

Dilencinin torbası deliktir. Eski Yunan Atasözü

Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun. Latin Atasözü

Dünyanın imarı ancak adaletle mümkündür. Fazl b. Iyaz

Dünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun. Latin Atasözü

Eğer yargı gücü, yasama ve yürütme güçlerinden ayrılmazsa özgürlük sözkonusu olamaz. Montesquieu

Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı duyulacak yasalar yapılması lazımdır. Louis D. Brandeis

Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir. Konfüçyüs

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. Konfüçyüs

Eşitsizlik eşyanın tabiatıdır. Eğer büyük ayakkabının fiyatı küçük ayakkabının fiyatı ile aynı olsaydı kim büyük ayakkabı yapardı ki? Mencius

Fakir daha fazlasına layık olabilir; fakat devletin fakirler adına yaptığı harcamalar fakire bir yarar sağlamaz. Nathan Glazer

Fakirlere devlet tarafından yardım etmek kuşları atlar arasında doyurmaya benzer. Walter Williams

Fakirlere yardım için çıkarılan fakirlik yasaları tasarruf etme isteğini ve gücünü azaltır; sanayiye olan isteği azaltır ve netice olarak toplumun mutluluğunu azaltır. Thomas R.Malthus

Fakirlerin ıstıraplarına çözüm için İngiltere’de fakirlik yardımlarını öngören yasalar (poor-laws) çıkartıldı. Ancak, kötü talihli bireylere bir fayda sağlasın diye yapılan fakirlik yardımlarının olumsuz sonuçlarının daha geniş bir alana yayılmasından korkulmalıdır. Thomas R.Malthus

Fakirlik kendini fakir hissetmek demektir. Emerson

Geciken adalet adalet değildir. William A.Gladstone

Gelir dağılımını ekonomideki üretim ve verimlilik düzeyi belirler. Ekonomide üretim ve verimlilik ne kadar düşük olursa, gelirlerdeki eşitsizlikler de o kadar büyük olur. Üretim ve verimlilik ne kadar yüksekse, eşitsizlik de o kadar azdır. Peter Drucker

Gökyüzü düşse de bırak adalet yerini bulsun. Latin Atasözü

Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. GEORGES DUHAMEL

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. MAHATMA GHANDI

Halkın yönetime katılmasında önemli bir araç olan jüri sistemi, aynı zamanda halkın nasıl iyi yönetileceğini vatandaşlara öğretir. Alexis de Tocqueville

Her bir ağzı doyuracak iki el var. Peter T.Baver

Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz. SENECA

Her nerede olursa olsun, fakirlik bütün insanların refahı için büyük bir tehlike oluşturur. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Amaç ve Hedeflerine İlişkin Beyanname 10.5.1944

Her toplumda yönetim kimde ise, güçlü odur. Her yönetim, kanunlarını işine geldiği gibi koyar. Demokratlar demokratlığa uygun kanunlar, zorbalar zorbalığa uygun kanunlar, ötekiler de öyle… Bu kanunları koyarken kendi işlerine gelen şeylerin, yönetilenler için de doğru olduğunu söylerler, kendi işlerine geleneklerden ayrılanları da kanuna, doğruluğa aykırı diye cezalandırırlar… Doğruluk her yerde birdir; yönetenin işine gelendir. Güç de yönetende olduğuna göre, düşünmesini bilen her adam bundan şu sonuca varır: Doğruluk güçlünün işine gelendir. Eflatun

Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir. Pierre Calamanderi

Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz. J.ADDISON

Hukuk açısından başkasının hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur. Immanuel Kant

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır. Aristo

Hukuk, demokraside azınlıkların haklarını ve özgürlüklerini koruma aracıdır. Alfred E. Smith

Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar. John Locke

Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar. William Pitt

Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. MAURICE DUEVERGER

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. VAUVENARGUES

İnsanın adil yasalara itaat etme gibi bir yasal sorumluluğunun ötesinde ahlaki sorumluluğu bulunmaktadır. Aynı şekilde, insanın adil olmayan yasalara da karşı gelme ve itaat etmeme gibi bir sorumluluğu da olmalıdır. Martin Luther King. Jr.

İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. ABDÜLMELİK B. MERVAN

İnsanlar arasındaki davalarda ve mülkiyet anlaşmazlıklarında eski jüri ile duruşma sistemi diğer tüm sistemlere tercih edilmelidir ve kutsal olarak kabul edilmelidir. Virginia Haklar Bildirgesi, 1776

İnsanlar fakirliklerinin nedeninin kendileri olduğunu anlamalıdırlar. Thomas Malthus

İnsanlar yasaları (nomoi), adaletin işlemesi ve şiddetin onun kölesi olması için oluşturdu. Euripides

İnsanları iyi yapan yasalardır.Aristo

İnsanların refah ve huzurunun temeli hukuktur. Marcus Tullius Cicero

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. Voltaire

İstek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. Konfüçyüs

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. VICTOR HUGO

Jüri ile duruşma sistemini, insan tarafından hayal edilebilen en güvenli yargılama sistemi olarak görüyorum. Thomas Jefferson

Jüri saygı gösterilecek bir politik kurumdur. Thomas Jefferson

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.Aristo

Kaşıkla yedirme uzun dönemde kaşığın şekli dışında bize hiçbir şey öğretmez. E.M.Forster

Kendi hasadınla yaşa. Persius

Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma. Konfüçyüs

Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur. SAINT EXUPERY

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kimseyi adaletten menetmeyeceğiz ve geciktirmeyeceğiz. Magna Carta

Kişi için yalnız çalışmasının karşılığı vardır. Kuran-ı Kerim

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. LAO-TSE

Kral olmasına kralım, bunda kuşku yok ama, her aklıma geleni de yapamam ya… Ferdinand

Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir. Pascal

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. LIMON LUCEMedeniyetin ilk şartı adalettir. Sigmund Freud

Medeniyetin ilk şartı adalettir. Sigmund Freud

Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir. TİMURLENK

Mutlak hak mutlak haksızlıktır. Cicero

Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu? ALBERT CAMUS

Ne kadar çok yardım edilirse, insanlar kendileri için o kadar az çalışacaklardır ve ne kadar az çalışırlarsa fakirlikte o ölçüde artacaktır. Leo Tolstoy

Nomos (hukuk) herşeyin kralıdır. Heredotus

Örnek insanlar adaleti anlar. Konfüçyüs

Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeşlerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen içinde gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşaa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir. Friedrich Ebert

Peter’den çalıp, Paul’a veren devlet daima Peter’e bağımlıdır. George Bernard Shaw

Sadece ‘sosyal adalet’ değil, aynı zamanda ‘sosyal demokrasi’, ‘sosyal piyasa ekonomisi’ ve ‘sosyal hukuk devleti’ ( Sozialer Rechtstaat) gibi kavramların anlamları tamamen açık ve anlaşılırdır. Bu nedenle adalet, demokrasi, piyasa ekonomisi ya da Rechtstaat kelimelerinin başına ‘sosyal’ sıfatının eklenmesi tamamen gereksizdir. Friedrich A.von Hayek

Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir. ALAIN

Soruşturmaya başlamadan önce suç işlediği sanılan kimsenin sessiz kalma hakkının bulunduğu kendisine bildirilmelidir. Yapacağı her ifadenin kendi aleyhine kullanılabileceği anlatılmalıdır. Ayrıca bir avukat bulundurma hakkının var olduğu kendisine bildirilmelidir. Earl Warren

Sosyal adalet bir boş formülden başka bir şey değildir. Friedrich A. von Hayek

Sosyal adalet muhtemelen pek çok kişinin daha az talihli olan kimselere karşı iyi niyetini ifade eden bir kavram olmanın ötesinde bir nitelik kazanmıştır. Sosyal adaletin gerçekte bazı çıkar gruplarının taleplerinden başka bir şey olmadığını ve dürüst olmayan bir kavrama dönüştüğünü belirtmemiz gerekir. Eğer bu konudaki tartışmaların dürüst olması gerekiyorsa, o zaman insanlar bu kavramın entelektüel olarak kötü bir kullanıma maruz olduğunu, demagoji ve ucuz gazetecilik aracı olarak kullanıldığını kabul etmelidirler. Sorumlu düşünürler bu kavramı kullanmaktan utanmalıdırlar. Bu kavramın gerçek mahiyeti anlaşılırsa, kullanılmasının yanlış olduğu bilinecektir. Friedrich A. von Hayek

Şeref ve doğruluk adaletin temelidir. Justitia fundementum est fides. Cicero

Tanrı adaleti, onu sevene verir. AMENEMOPE

Tanrı her kuşa yiyeceğini verir, fakat yuvasına yiyeceğini atmaz. Josiah Gilbert Holland

Toplumda dilencilere bir talep varsa, o zaman bir kısım insan kesinlikle dilenci olacaktır. Simon Newcomb

Tüm insanlara eşit ve tam adalet sağlanılmalıdır; din özgürlüğü, basın özgürlüğü, habeas corpus güvenliği altında bireyin özgürlüğü, tarafsızca seçilmiş jüri önünde duruşmaya çıkma hakkı… Bu ilkeler bizim devrim ve reform çağına ulaşmamıza rehber olmuşlardır. Thomas Jefferson

Ülkelerine düzeni getirmek isteyenler önce kendi ailelerini ıslah etmelidirler. Ailelerini ıslah etmek isteyenler önce kendi özel yaşamlarını düzeltmelidirler. Kendi özel yaşamlarını düzeltmek isteyenler önce akıllarını ıslah etmelidirler. Akıllarını ıslah etmek isteyenler bu isteklerinde samimi olmalıdırlar. İsteklerinde samimi olmak isteyenler bilgilerini genişletmelidirler. Bilgilerini genişletmek isteyenler önce araştırmalıdırlar. Konfüçyüs

Yargı içerisinde mahkemelerin tam bağımsızlığı anayasa içerisinde güvence altına alınmalıdır. Alexander Hamilton

Yargı üç devlet kuvveti arasında en zayıfıdır. Alexander Hamilton

Yargıçları kem yargılayacak? Latin Atasözü

Yargıçların daimi olarak görevde olmaları dolayısıyla taraflı olabilmeleri tehlikesi dolayısıyla jüri sistemi oluşturulmalıdır. Thomas Jefferson

Yargıçların tüm anayasal meselelerde nihai hakem olduklarını düşünmek tehlikeli bir doktrindir. Bu bizi oligarşik despotizme götürür. Thomas Jefferson

Yasa bir insanın bir eylemde bulunması veya eylemin sınırlandırılmasının ölçüsü ve kuralıdır; lex (yasa), ‘ligare’ (bağlı kılmak) kelimesinden türetilmiştir ve bir kimsenin eylemlerinden ‘bağlı tutulmasını’ ifade eder. Thomas Aquinas

Yasal adalet doğruluk sanatıdır. Latin Sözü

Yasalar fakiri ezer ve zenginler ise yasaları yönetir. Oliver Goldsmith

Yasalar insanı kontrol etmek için gereklidir. Han Fei

Yasalar örümcek ağı gibidir; küçük sinekler örümcek ağına yakalanır, eşek arıları ise örümcek ağını deler geçer. Jonathan Swift

Yasaları her yerde güçlüler yaptı ve zayıfları ezdi. Turgot

Yasaların ilk ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemektir.William Blackstone

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. ARISTOTELE

İlgili Makaleler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close