ÖĞRETMEN DÖKÜMANLARI

Beden eğitimi dersi zümre öğretmenler toplantı tutanağı

Toplantı Tarihi:.09.2011

Toplantı Yeri: Spor Odası

Toplantı No: 1

Toplantıya Katılan Öğretmenler: 1.Selim ÇITIR 2. Hasan Selağzı 3. İhsan TAŞ

Toplantı Gündemi:

1.Yoklamanın alınması,

2.222 Sayılı İlköğretim Kanunu ve 1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Kanunlarının okunup incelenmesi,

3.Beden Eğitimi Dersinin Amaçlarının Okunması,

4.Türk Milli Eğitiminin Amaçları, Atatürk İlke ve İnkılaplarının yeri geldikçe işlenmesi,

5.Bir önceki Eğitim ve Öğretim yılı zümre toplantı tutanaklarının okunarak değerlendirilmesi,

6.İlköğretim Kurumları Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi ve Ders Dışı Çalışmaları Talimatı kitabından açıklamalar bölümünün okunması; yıllık planlara alınacak ünite ve konuların özel amaçlarla belirlenmesi,

7.2005-2006 öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi ve iş günlerinin tespiti,

8.2005-2006 öğretim yılı yıllık planlarının hazırlanması,

9.Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması,

10.Ödev konularının tespiti, verilme ve toplanma zamanının belirlenmesi, verilecek ödev konularının sınıflara göre dağıtılması,

11.Beden Eğitimi dersinde kullanılan sahaların temizliği, bakım, onarım ve düzeninin sağlanması,

12.Beden Eğitimi dersine girmemek için sürekli rapor alan öğrencilere yönetmelik doğrultusunda nasıl bir işlem yapılacağının belirlenmesi.

a)Özürlü öğrencilerin özelliklerine göre ölçme ve değerlendirme yapılması

b)Raporlu öğrencilere sözlü sınavı yapabilmek için gerekli tedbirlerin alınması,

13.Temenniler.

Alınan Kararlar:

1.Yoklamada Okul Müdürü .Selim ÇITIR, Beden Eğitimi Öğretmenleri Hasan Selağzı ve İhsan TAŞ’ ın hazır olduğu görüldü.

2.222 Sayılı İlköğretim Kanunu ve 1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Kanunu incelendi.

3.Beden Eğitimi dersinin Atatürk İlkeleri ve İnkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri genel amaçları doğrultusunda yıllık planda yeri geldikçe işlenmesine karar verilmiştir.

4.Bir önceki Eğitim Öğretim Yılı zümre toplantı tutanakları incelendi ve uygunluğu görüldü.

5.İlköğretim Kurumları Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi ve Ders Dışı Çalışmaları Talimatı kitabından açıklamalar bölümü okundu,yıllık planlara alınacak konuların okulun fiziki koşulları ve ders araç gereçlerinin miktarı göz önünde bulundurularak  dağıtılmasına karar verildi.

6.Yıllık planların eylül ayının ikinci haftasında teslimine karar verildi.

7.Her dönem için üç sözlü notu verilmesine karar verildi. Ölçme ve değerlendirmede öğrencilerin fizik yapıları göz önüne alınarak her öğrenci kendi kapasitesi ölçüsünde değerlendirilip okul spor çalışmalarına katılan öğrencilerin katkılarının da göz önüne alınmasına karar verildi.

8.Ödev konularının tespiti yapıldı. Buna göre;

6. sınıflarda Voleybol saha ölçüleri ve oyun kuralları,

7. sınıflarda Basketbol saha ölçüleri ve oyun kuralları,

8. sınıflarda Modern Olimpiyatların tarihçesinin incelenmesi

olmalarına karar verildi. Öğrencilere Kasım ayının birinci haftasında verilip Nisan ayının ikinci haftasında toplanmasına, ödev değerlendirmede kağıt kullanım ve düzenleme 30 puan, konunun doğruluğu 60 puan, kaynak ve eserler 10 puan olarak değerlendirilmesine karar verildi.

9.Beden Eğitimi dersinde kullanılan sahaların bakımının ve temizliğinin düzenlenecek nöbet çizelgesinde belirtilen sınıflar tarafından yapılmasına karar verildi.

10.Beden Eğitimi dersine girmeyen öğrencilerden raporları istenecek, raporlu öğrencilerin sınavı, işlenen konuların teoriğinden soru cevap şeklinde yapılmasına karar verildi.

11.2005-2006 Eğitim Öğretim Yılının okulumuza, devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle toplantı sona ermiştir

İlgili Makaleler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close