ÖĞRETMEN DÖKÜMANLARI

Atatürk Kronolojisi ,Atatürk’ün yaşam kronolojisi

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KRONOLOJİSİ

1880 / 1881 Ali Rıza ve Zübeyde’ninoğlu olarak Selanik’te doğdu. Eski nüfus cüzdanında doğum tarihi olarak 1296 Rumi yılı yazılıdır. 1296 yılı, 13 Mart 1880 – 12 Mart 1881 arasını kapsadığı için, doğum ayı ve günü de bilinmediğinden, kesin doğum tarihi bilinmemektedir. 1934 yılına değin, doğum yılı, 1880 yılı olarak yazılırdı. 1934′te çıkarılan yeni nüfus cüzdanında doğum yılı 1881 olarak değiştirildi. 1936′da, kutlamak için doğum gününü öğrenmek isteyen İngiltere Kralı’na, Atatürk’ün isteği üzerine, 19 Mayıs günü bildirilmiştir.

1886 İlk öğrenimine başladı.

1893 / 1894 Selanik Askeri Rüştiyesi’ne girdi. Öğretmeni Mustafa Efendi ona Kemal adını verdi.

10 Mart 1905 Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.

13 Mart 1899 Manastır Askeri İdadisi’ni bitirerek, İstanbul’da Harp Okulu Piyade Sınıfı’na yazıldı.

10 Şubat 1902 Teğmen rütbesiyle Harp Okulu’nu bitirip, Harp Akademisi’ne girdi.

11 Ocak 1905 Harp Akademisi’nden kurmay yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu.

5 Şubat 1905 Şam’daki 5. Ordu’ya atandı.

10 Şubat 1905 Şam’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı.

1906 Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu.

20 Haziran 1907 Kıdemli Yüzbaşı oldu.

20 Eylül 1907 Şam’dan Selanik’teki 3. Ordu’ya atandı.

22 Haziran 1908 3. Ordu’daki görevi haricinde, Selanik – Üsküp Demiryolları Müfettişliği görevine atandı.

1908 General Litzmann’ın “Takımın Muharebe Talimi” adlı kitabından yaptığı çeviri yayınlandı.

13 Ocak 1909 3. Ordu Selanik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığı’na getirildi.

15-16 Nisan 1909 31 Mart Olayı üzerine, ayaklanmayı bastırmakla görevli Hareket Ordusu’nun kurmay başkanı olarak, Selanik’ten İstanbul’a hareket etti.

16 Mayıs 1909 31 Mart İsyanı’nın bastırılmasıyla Selanik’e geri döndü.

30 Ağustos 1909 Kolağası rütbesiyle Cumalı Karargâhı’ndaki askeri manevraya katıldı.

5 Kasım 1909 Selanik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığı’ndan, tekrar 3. Ordu Karargâhı’na atandı.

6 Eylül 1910 3. Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı’na atandı.

17 Eylül 1910 Ordu adına Pikardi manevralarını izlemek üzere Fransa’ya gönderildi.

1 Kasım 1910 3. Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı’ndan tekrar 3. Ordu Karargâhı’na atandı.

15 Ocak 1911 5. Kolordu Karargâhı ve daha sonra Selanik’teki 38. Piyade Alayı’nda görevlendirildi.

1 Mart 1911 Arnavutluk’ta çıkan isyanı bastırmak için Mahmut Şevket Paşa’nın yanında yer aldı.

19 Nisan 1911 Kolağası rütbesiyle 5. Kolordu’nun Selanik-Kılkış arasında gerçekleştirdiği manevralara katıldı.

14 Eylül 1911 38. Piyade Alay Kumandanlığı’ndaki görevinden alınarak, İstanbul’da Genelkurmay Birinci Şube’ye atandı.

15 Ekim 1911 Gazeteci Mustafa Şerif kimliğiyle Trablusgarp’a gönüllü gitmek üzere, bazı arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’dan ayrıldı.

27 Kasım 1911 Binbaşılığa yükseldi.

8 Aralık 1911 Arkadaşlarıyla birlikte Bingazi’ye gitti.

19 Aralık 1911 Ethem Paşa’nın yerine Tobruk bölgesi komutanlığına getirildi.

30 Aralık 1911 Derne’ye giderek, Şark Gönüllüleri Komutanlığı’nı üstlendi.

12 Mart 1912 Derne Komutanlığı’na atandı.

24 Ekim 1912 Trablusgarp’tan İstanbul’a hareket etti.

25 Kasım 1912 Gelibolu’da bulunan Bahr-i Sefih Boğazı Kuvay-ı Mürettebesi Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü’ne atandı.

1 Aralık 1912 İstanbul’dan Bolayır’a hareket etti.

27 Ekim 1913 Sofya Ateşemiliterliği’ne atandı.

20 Kasım 1913 Sofya’ya vardı.

11 Ocak 1914 Sofya’daki görevine ek olarak, Belgrat ve Çetine’de ateşemiliterlik görevine atandı.

1 Mart 1914 Yarbaylığa yükseldi.

Mayıs 1914 “Zabit ve Kumandanla Hasbıhal” adlı kitabını yazdı, Aralık 1918′de İstanbul’da yayımlandı.

29 Ekim 1914 Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na girdi.

20 Ocak 1915 Tekirdağ’da kurulacak 19. Tümen Komutanlığı’na atandı.

2 Şubat 1915 Tekirdağ’a gitti ve 19. Tümeni kurdu.

18 Nisan 1915 Komutasındaki 19. Tümen, 5. Ordu’nun savunmasını karşılamak üzere Bilga’ya gönderildi.

25 Nisan 1915 Çanakkale’de İngilizler, Seddülbahir ve Arıburnu mevkilerinde çıkarma harekâtına başladı ve Bilga’dan gelen Mustafa Kemal komutasındaki 19. Tümen kuvvetlerinin saldırısı ile geri çekilmeye mecbur edildi.

1 Haziran 1915 Albaylığa yükseldi.

15 Temmuz 1915 Harp madalyası verildi.

8 Ağustos 1915 Anafartalar Grubu Komutanlığı’na atandı.

10 Ağustos 1915 Mustafa Kemal Komutasındaki kuvvetler, Conkbayırı’nda İngilizlere saldırdı ve düşmanın ilerlemesine imkân vermedi.

1 Eylül 1915 Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası verildi.

10 Aralık 1915 Anafartalar Grubu Komutanlı’ndan istifa etti.

17 Ocak 1916 Muharebe Altın Liyakat Madalyası verildi.

27 Ocak 1916 Karargâhı Edirne’de bulunan 16. Kolordu Komutanlığı’na atandı.

11 Mart 1916 16. Kolordu Diyarbakır’a nakledildi.

16 Mart 1916 Diyarbakır’daki görevine gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı.

26 Mart 1916 Diyarbakır’da 116. Kolordu’nun komutasını devraldı.

1 Nisan 1916 Tümgeneralliğe yükseldi.

7-25 Nisan 1916 Doğu’da Rusların saldırısını püskürttü.

Haziran 1916 16. Kolordu Karargâhı Silvan’a nakledildi.

3 Ağustos 1916 Mustafa Kemal komutasındaki kuvvetler, Muş ve Bitlis yönünde taarruza geçtiler.

8 Ağustos 1916 Muş ve Bitlis’i düşman elinden kurtardı.

13 Aralık 1916 Ahmet İzzet Paşa’ya vekaleten, karargâhı Diyarbakır’da bulunan 2. Ordu Komutanliğı’na atandı.

16 Aralık 1916 Sekerat’ta 2. Ordu Karargâhı’na gelerek komutan vekilliği görevini üzerine aldı.

3 Ocak 1917 Ahmet İzzet Paşa’nın izinden dönmesiyle, komutan vekilliğinden ayrılarak Silvan’a geri döndü.

14 Şubat 1917 Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanlığı’na atandı.

21 Şubat 1917 Şam’a gitmek üzere Diyarbakır’dan ayrıldı.

5 Mart 1917 Şam’a vardı ve Sina Cephesi’ni teftiş etti. Diyarbakır’daki 2. Ordu’ya, vekaleten komutan olarak atandı.

11 Mart 1917 2. Ordu Komutan Vekili olarak Şam’a geri döndü.

16 Mart 1917 2. Ordu’ya asaleten komutan olarak atandı.

14 Mayıs 1917 Muş’u ikinci kez düşman elinden kurtardı.

5 Temmuz 1917 General Falkenhein’in komutasındaki Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na bağlı, Halep’te oluşturulacak 7. Ordu Komutanlığı’na atandı.

Temmuz 1917 Diyarbakır’dan İstanbul’a gitti.

15 Ağustos 1917 İstanbuldan Halep’e hareket etti.

6 Ekim 1917 Yıldırım Orduları Komutanı Falkenhein ile anlaşamayarak 7. Ordu Komutanlığı’ndan istifa etti.

9 Ekim 1917 Tekrar Diyarbakır’da bulunan 2. Ordu Komutanlığı’na atandı. Halep’ten İstanbul’a döndü.

7 Kasım 1917 İstanbul’da Genel Karargâh’ta görevlendirildi.

15 Aralık 1917 Veliaht Vahdettin maiyetinde Almanya’ya gitti.

4 Ocak 1918 Almanya gezisinden İstanbul’a döndü.

13 Mayıs 1918 Böbrek rahatsızlığı nedeniyle, tedavi için Viyana’ya gitti.

4 Ağustos 1918 Viyana’dan İstanbul’a döndü.

7 Ağustos 1918 General Falkenhein’in yerine Yıldırım Orduları Komutanlığı’na getirilen General Van Sanders’in emrindeki 7. Ordu’ya tekrar komutan olarak atandı.

15 Ağustos 1918 Eski görevine yeniden başlamak üzere İstanbul’dan Halep’e gitti.

26 Ekim 1918 7. Ordu kuvvetleri, tekrar saldırıya geçen düşman kuvvetleriniHalep’in kuzeyinde durdurarak, düşmanın bu hattı geçmesine izin vermedi.

31 Ekim 1918 7. Ordu Komutanlığı’yla birlikte Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atandı ve Adana’ya giderek komutanlık görevini Liman Van Sanders’ten devraldı.

7 Kasım 1918 Yıldırım Orduları ve 7. Ordu Komutanlıkları kaldırıldığından, ordu kumandanı sıfatıyla Harbiye Nezareti emrine verildi.

10 Kasım 1918 Adana’dan İstanbul’a hareket etti.

18 Kasım 1918 Mecliste milletvekilleri ile görüştü.

22 Kasım 1918 Sultan Vahdettin ile görüştü.

30 Nisan 1919 Erzurum’da bulunan 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine atandı.

15 Mayıs 1919 Vahdettin ile son kez görüştü.

16 Mayıs 1919 Bandırma isimli vapurla, İstanbul’u terk etti.

19 Mayıs 1919 Samsun’a çıktı.

25 Mayıs 1919 Samsun’dan Havza’ya geçti.

12 Haziran 1919 Havza’dan Amasya’ya geçti.

15 Haziran 1919 İkinci ve Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği, Üçüncü Ordu Müfettişliğine bağlandığından, Üçüncü Ordu Müfettişi sıfatını aldı.

21 Haziran 1919 İstanbul’da bulunan bazı tanınmış kişilere Amasya’dan mektuplar yollayarak Milli Mücadele’ye davet etti.

22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi’ni yayımladı.

26 Haziran 1919 Amasya’dan yola çıktı.

27 Haziran 1919 Sivas’a vardı.

28 Haziran 1919 Sivas’tan yola çıktı.

3 Temmuz 1919 Erzurum’a vardı.

8 Temmuz 1919 Resmi göreviyle birlikte askerlik mesleğinden istifa etti.

23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’ne başkanlık etti.

7 Ağustos 1919 Heyet-i Temsiliye Reisliği’ne seçildi.

2 Eylül 1919 Sivas’a geri döndü.
4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nin açılışında, kongreye başkan seçildi.

22 Eylül 1919 A.B.D Heyeti Başkanı General Harbord’la görüştü.

7 Ekim 1919 Erzurum Kongresi kararlarını halka açıkladı.

16 Ekim 1919 Amasya Görüşmeleri için Sivas’tan ayrıldı.

18 Ekim 1919 Heyet-i Temsiliye ile Amasya’ya vardı.

20-22 Ekim 1919 Amasya’da, İstanbul hükümeti temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile buluştu ve Amasya Protokolü’nü imzaladı.

7 Kasım 1919 İstanbul’da toplanmasına karar verilen Meclis-i Mebusan’a Erzurum’dan milletvekili seçildi.

27 Aralık 1919 Heyet-i Temsiliye ile beraber Ankara’ya gitti.

19 Mart 1920 Ankara’da bir meclis toplanması için gereken seçimlerin yapılabilmesi amacıyla vilayetlere, livalara ve kolordu komutanlarına genelge yayımladı.

23 Nisan 1920 Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

24 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçildi.

11 Mayıs 1920 Divanı Harp’ta idam cezası ile yargılandı.

24 Mayıs 1920 Hakkındaki idam kararı, Padişah tarafından onaylandı.

5 Ağustos 1920 Pozantı’ya gitti.

10 Ağustos 1920 İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Anlaşması imzalandı.

5 Aralık 1920 Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki İstanbul Heyeti ile Bilecik’te buluştu.

10 Ocak 1921 Birinci İnönü Zaferi

1 Nisan 1921 İkinci İnönü Zaferi

10 Mayıs 1921 Büyük Millet Meclisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun Başkanlığı’na seçildi.

18 Temmuz 1921 Karacahisar’daki Batı Cephesi Karargahı’na gitti.

5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisini veren yasa kabul edildi.

7-8 Ağustos 1921 Tekalif-i Milliye emirlerini çıkardı.

23 Ağustos 1921 Mustafa Kemal’in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı’nın başlaması.

13 Eylül 1921 Düşmanın, Sakarya Nehri’nin doğusunda imha edilmesiyle zafer kazanıldı.

19 Eylül 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e Mareşal ve Gazi ünvanları verildi.

13 Ekim 1921 Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kars Antlaşması imzalandı.

20 Ekim 1921 Fransa ile, Ankara Antlaşması imzalandı.

31 Ekim 1921 Başkomutanlık süresinim 5 Kasım 1921 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılması kabul edildi.

14 Ocak 1922 Zübeyde Hanım vefat etti.

4 Şubat 1922 Başkomutanlık süresinim 5 Şubat 1922 tarihinden itibaren uzatılması Meclis’te kabul edildi.

6 Mayıs 1922 Başkomutanlık süresinim 5 Mayıs 1922 tarihinden itibaren üç ay uzatılması kabul edildi.

14 Temmuz 1922 Batı Cephesi Karargâhı Akşehir’e gitti.

26 Ağustos 1922 Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti.

29 Ağustos 1922 Afyonkarahisar’a gitti.

30 Ağustos 1922 Başkumandanlık Meydan Muharebesi kazanıldı.

9 Eylül 1922 İzmir kurtarıldı, İtilaf Devletleri konsolosları ile görüşmek üzere Kemalpaşa’ya gitti.

10 Eylül 1922 İzmir’ gitti.

29 Eylül 1922 Ankara’ya gitmek üzere İzmir’den ayrıldı.

11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi imzalandı.

1 Kasım 1922 Saltanat kaldırıldı.

29 Ocak 1923 İzmir’de Latife Hanım’la evlendi.

24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması imzalandı.

13 Ağustos 1923 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci dönemi başlarken, yeniden başkanlığa seçildi.

11 Eylül 1923 Halk Fırkası’nı kurdu ve başkan seçildi.

13 Ekim 1923 Ankara başkent seçildi.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal, cumhurbaşkanlığına seçildi.

21 Kasım 1923 Meclis kararıyla Atatürk’e yeşil-kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verildi.

3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.

17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

17 Şubat 1925 Aşar vergisi kaldırıldı.

5 Ağustos 1925 Latife Hanım’dan ayrıldı.

23 Ağustos 1925 Kastamonu’ya gitti.

27 Ağustos 1925 İnebolu’da ünlü şapka nutkunu söyledi.

5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebi’nin açılışında bir konuşma yaptı.

30 Kasım 1925 Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili kanun kabul edildi.

17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

14 Haziran 1926 İzmir’de yapılması planlanan suikast engellendi.

30 Haziran 1927 Askerlikten emekliye ayrıldı.

1 Temmuz 1927 Kurtuluştan sonra İstanbul’a ilk kez gitti.

15 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı’nda tarihi büyük “Nutuk”u okumaya başladı.

20 Ekim 1927 Fırka Kongresi’nde okuduğu “Nutuk”u bitirdi.

1 Kasım 1927 İkinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi.

10 Nisan 1928 Laiklikle ilgili ciddi anayasal değişiklikler yapıldı.

1 Kasım 1928 Yeni Türk harfleri kabul edildi.

8 Kasım 1928 Başöğretmen olarak kabul edildi.

1 Ocak 1929 Yeni harfleri öğretmek üzere Millet Mektepleri açıldı.

3 Nisan 1930 Kadınlara, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

12 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu’nu kurdu.

4 Mayıs 1931 Üçüncü kez cumhurbaşkanlığına seçildi.
19 Şubat 1932 Halkevleri açıldı.

12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu’nu kurdu.

31 Mayıs 1933 Darülfünun kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu.

29 Ekim 1933 Cumhuriyet’in kuruluşunun onuncu yıldönümünde, Türk Milleti’ne ünlü konuşmasını yaptı.

9 Şubat 1934 Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antantı imzalandı.

21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu kabul edildi.

24 Kasım 1934 Gazi Mustafa Kemal’e, ATATÜRK soyadının verilişine dair kanun kabul edildi.

26 Kasım 1934 Efendi, paşa, bey ve hazretleri gibi ünvanların kaldırılışına dair kanun kabul edildi.

5 Aralık 1934 Kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkı tanıyan kanun kabul edildi.

1 Mart 1935 Dördüncü kez cumhurbaşkanlığına seçildi.

9 Ocak 1936 Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açıldı.

20 Temmuz 1936 Boğazları Türk hâkimiyetine veren Montreux Antlaşması imzalandı.

27 Ocak 1937 Cenevrede’ki Milletler Cemiyeti toplantısında, Hatay’ın bağımsızlığı kabul edildi.

11 Haziran 1937 Bütün çiftliklerini ve mallarını Türk Milleti’ne bağışladı.

9 Temmuz 1937 Türkiye, İran, Irak ve Pakistan arasında Sadabat Paktı imzalandı.

30 Mart 1938 Fransız Prof. Dr. Fissenger Atatürk’ü muayene ettikten sonra, hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği resmi bir duyuru yayınladı.

20 Mayıs 1938 Ankara’dan Mersin’e gitti.

24 Mayıs 1938 Mersin’den Adana’ya geçti.

26 Mayıs 1938 İstanbul’a gitti.

9 Temmuz 1938 Bakanlar Kurulu ile üç saatlik son bir toplantı yaptı.

5 Eylül 1938 Dolmavahçe Sarayı’nda el yazısıyla vasiyetnamesini yazdı.

10 Kasım 1938 İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda saat dokuzu beş geçe hayata veda etti.

İlgili Makaleler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close